Kontakt

Paneta d.o.o.

Križevačka cesta 33
HR-43000 Bjelovar
Republika Hrvatska
F.: +385 43 220 355
Prodaja: Snježana Posavec
Voditelj prodaje: Igor Ibrahimpašić